Bushin Dojo

Bushin Dojo działa w obrębie SHOSHIN DOJO Gdańsk, stowarzyszenia skupiającego współpracujące ze sobą Dojo pod nadzorem Sensei Krzysztofa Machnika. Od początku istnienia jest członkiem AAI-Polska Aikido.

Dojo mieści się w Klubie Osiedlowym "Gawra" na ulicy Trawki 7.

Bushin Dojo jest szkołą Aikido prowadzoną przez młodą kadrę instruktorską z dużym doświadczeniem w uprawianej sztuce . Staramy się stale podnosić nasze kwalifikacje uczestnicząc w krajowych i zagranicznych seminariach organizowanych przez AAI-Polska, oraz zapraszając do nas instruktorów z całej Polski. Regularnie odwiedzają nas instruktorzy z wysokimi stopniami mistrzowskimi.

tk+km
Na zdjęciu od prawej: shihan Tomasz Krzyżanowski, sensei Krzysztof Machnik.

Nasze Dojo aktywnie propaguje zdrowy styl życia, poprzez systematycznie prowadzone zajęcia, cyklicznie organizowane seminaria, pokazy oraz demonstracje.

Co to znaczy Bushin Dojo?

Dojo znaczy dosłownie miejsce drogi i jest używane w tradycji japońskich Budo jako szkoła (miejsce). Podczas gdy ten termin pojawia się powszechnie w sztukach walki i jego znaczenie łatwo znaleźć w internecie, Bushin nie jest już tak łatwo spotykany.

Bushin to japońskie określenie, które tłumaczy się jako „duch/umysł zatrzymujący miecz”. Pierwszy znak, Bu, oznacza sposób lub metodę kładącą kres walce na miecze, drugi zaś znak, shin, oznacza umysł bądź ducha, które są jednym. Chociaż sztuki walki (Budo) niegdyś tłumaczyły Bushin jako „duch wojownika”, istota wyrażenia ewoluowała od „zwykłego wojownika” do osoby poszukującej metody naturalnej harmonii i prawdziwego szczęścia. Aikido promuje tę koncepcję jako podstawę swej filozofii.