Wymagania egzaminacyjne DAN

Wymagania egzaminacyjne AAI-Polska

  • Są to minimalne wymagania egzaminacyjne; nie jest to lista wszystkich zastosowań technik Aikido, które powinny być znane.
  • Wiele technik posiada wersję omote i ura, które powinny być zademonstrowane. W niektórych przypadkach trzeba wykonać dodatkowe wersje technik znajdujących się poniżej.
  • Wszystkie egzaminy kumulują się tzn. trzeba być przygotowanym na wykonanie technik z zakresu stopni już posiadanych.
  • Wszyscy zdający powinni: uregulować wszystkie bieżące opłaty,opłata egzaminacyjna powinna być opłacona przed egzaminem.
  • Instruktor zdającego powinien wyrazić zgodę na podejście do egzaminu.
  • W przypadku stopni dan aplikacje muszą być wypełnione przed egzaminem, esej musi być dostarczony przed egzaminem, zamiar zdawania egzaminu musi być zgłoszony minimum dwa tygodnie przed terminem.
Shodan Minimum 9 miesięcy i 90 godz. treningu i uczestnictwo w minimum
jednym Seminarium Instruktorskim po zdobyciu 1 kyu oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Dwie pisemne prace Techniki
— Co to jest Aikido?
— Co to jest shugyo?
Munetsuki techniki dowolne – minimum pięć technik
Yokomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Ushirotekubitori techniki dowolne – minimum pięć technik
Ryotetori techniki dowolne – minimum pięć technik
Hanmi Hantachi Waza techniki dowolne
Bokken Dori obrona przed atakiem bokken – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchimunetsuki
Jo-no-awase (8)
Ken-no-awase (7)
Randori czterech atakujących (atak dowolny)
Nidan Minimum 18 miesięcy i 50 godz. jako Asystent Instruktora, uczestnictwo
w minimum jednym Seminarium Instruktorskim po zdobyciu Shodan oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Pisemna praca Techniki
— Historia i przyszłość Aikido Katatori Ganmenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Shomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Hanmi Hantachi techniki dowolne – dwóch atakujących
Jo Dori obrona przed atakiem jo – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchimunetsuki
Jo kata 31 (prawa i lewa strona)
Randori pięciu atakujących (atak dowolny)
Sandan Minimum 30 miesięcy i 100 godz. jako Asystent Instruktora, uczestnictwo
w minimum dwóch Seminariach Instruktorskich po zdobyciu Nidan oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Pisemna praca Techniki
— Filozofia Aikido Jo Nage rzuty przy użyciu jo – techniki dowolne
Kumijo formy jo przeciwko jo
Kumitachi formy bokken przeciwko bokken
Randori sześciu atakujących (atak dowolny)
Yondan Minimum 42 miesiące i 200 godz. jako Instruktor, uczestnictwo
w minimum dwóch Seminariach Instruktorskich po zdobyciu Sandan oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Pisemna praca Techniki
Zastosowania Aikido Kihon waza techniki podstawowe – pięć minut, techniki dowolne
Henka waza techniki zmienne – pięć minut, techniki dowolne
Oyo waza techniki zaawansowane i ich zastosowanie – demonstracja dowolna, pięć minut
Metodologia nauczania: kihon wazaoyo waza