Wymagania egzaminacyjne dzieci

Wymagania egzaminacyjne AAI-Polska

  • Są to minimalne wymagania egzaminacyjne; nie jest to lista wszystkich zastosowań technik Aikido, które powinny być znane.
  • Wiele technik posiada wersję omote i ura, które powinny być zademonstrowane. W niektórych przypadkach trzeba wykonać dodatkowe wersje technik znajdujących się poniżej.
  • Wszystkie egzaminy kumulują się tzn. trzeba być przygotowanym na wykonanie technik z zakresu stopni już posiadanych.
  • Wszyscy zdający powinni: uregulować wszystkie bieżące opłaty,opłata egzaminacyjna powinna być opłacona przed egzaminem.
  • Instruktor zdającego powinien wyrazić zgodę na podejście do egzaminu.
  • W przypadku stopni dan aplikacje muszą być wypełnione przed egzaminem, esej musi być dostarczony przed egzaminem, zamiar zdawania egzaminu musi być zgłoszony minimum dwa tygodnie przed terminem.
14 kyu – Minimum 4 miesiące od rozpoczęcia zajęć
Seiza japoński sposób siedzenia
Hanmi pozycja lewa i prawa
Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej
Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej
Katatekosatori Kiriotoshi uchwyt za tę samą rękę / rzut z wejściem za plecy
Ryokatatori Kokyunage (suwari waza) uchwyt za dwa rękawy / „rzut w timingu”
Katatori Ikkyo (omote) uchwyt za rękaw / ikkyo i unieruchomienie omote
13 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej, klęczącej i stojącej
Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej
Ushiro Ukemi pad do tyłu z przewrotem z pozycji klęczącej
Shomenuchi i Munetsuki podstawowe uderzenia
Ryokatatori Kokyunage uchwyt za dwa rękawy / „rzut w timingu” wymagana wersja ze zwrotem
Katatekosatori Kokyunage uchwyt za tę samą rękę / „rzut w timingu” kontrolując głowę
Shomenuchi Kiriotoshi uderzenie z góry w głowę / rzut z wejściem za plecy
12 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej, klęczącej i stojącej
Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Ushiro Ukemi pad do tyłu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Shomenuchi, Yokomenuchi i Munetsuki podstawowe uderzenia
Katatetori Kaitennage uchwyt za przeciwną rękę / Kaitennage omoteura
Katatekosatori Kokyunage uchwyt za tę samą rękę / „rzut w timingu” z wyciągnięciem
Shomenuchi Kokyunage uderzenie z góry w głowę / „rzut w timingu” kontrolując głowę
Munetsuki Kiriotoshi uderzenie proste w klatkę piersiową / rzut z wejściem za plecy
11 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej, klęczącej i stojącej
Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Ushiro Ukemi pad do tyłu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Shomenuchi, Yokomenuchi i Munetsuki podstawowe uderzenia
Katatekosatori Kotegaeshi uchwyt za tę samą rękę / rzut z wyciągnięciem nadgarstka i unieruchomienie
Shomenuchi Kokyunage uderzenie z góry w głowę / „rzut w timingu” z wyciągnięciem
Shomenuchi Iriminage uderzenie z góry w głowę / „rzut z wejściem” z wyciągnięciem
Shomenuchi Ikkyo uderzenie z góry w głowę / ikkyo i unieruchomienie (omote)
10 kyu – Wiek: minimum 8 lat, minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Seiza japoński sposób siedzenia
Hanmi pozycja lewa i prawa
Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej, klęczącej i stojącej
Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Ushiro Ukemi pad do tyłu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Shomenuchi, Yokomenuchi i Munetsuki podstawowe uderzenia
Katatekosatori Kokyunage uchwyt za tę samą rękę / „rzut w timingu” kontrolując głowę
Katatekosatori Kiriotoshi uchwyt za tę samą rękę / rzut z wejściem za plecy
Katatori Ikkyo uchwyt za rękaw / ikkyo i unieruchomienie omoteura
Ryokatatori Kokyunage uchwyt za dwa rękawy / „rzut w timingu” wymagana wersja ze zwrotem
Shomenuchi Kokyunage uderzenie z góry w głowę / „rzut w timingu” kontrolując głowę
9 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej, klęczącej i stojącej
Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Ushiro Ukemi pad do tyłu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Shomenuchi, Yokomenuchi, Munetsuki i Maegeri podstawowe ataki
Katatetori Kaitennage uchwyt za przeciwną rękę / Kaitennage omoteura
Shomenuchi Kokyunage uderzenie z góry w głowę / „rzut w timingu” z wyciągnięciem
Munetsuki Kiriotoshi uderzenie proste w klatkę piersiową / rzut z wejściem za plecy
Shomenuchi Ikkyo uderzenie z góry w głowę / ikkyo i unieruchomienie (omote)
Ushirokatatori Kokyunage uchwyt za ramiona z tyłu / „rzut w timingu” wykorzystanie ruchu ze skłonem
8 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej, klęczącej i stojącej
Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Ushiro Ukemi pad do tyłu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Tenkan Undo zwrot z krokiem do tyłu
Irimi Tenkan Undo wejście, zwrot i krok do tyłu
Shomenuchi, Yokomenuchi, Munetsuki i Maegeri podstawowe ataki
Ryotetori Kokyunage uchwyt za nadgarstki / „rzut w timingu”
Katatetori Shihonage uchwyt za przeciwną rękę / „rzut w cztery strony” omoteura
Munetsuki Kokyunage uderzenie proste w klatkę piersiową / „rzut w timingu” kontrolując głowę
Shomenuchi Kokyunage uderzenie z góry w głowę / „rzut w timingu” z wyciągnięciem
Shomenuchi Ikkyo uderzenie z góry w głowę / ikkyo i unieruchomienie (omoteura)
Katatetori Kaitennage uchwyt za przeciwną rękę / Kaitennage, wymagana również wersja omoteura
7 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej, klęczącej i stojącej
Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Ushiro Ukemi pad do tyłu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
Tenkan Undo zwrot z krokiem do tyłu
Irimi Tenkan Undo wejście, zwrot i krok do tyłu
Shomenuchi, Yokomenuchi, Munetsuki podstawowe uderzenia
Yoko Ukemi pad w bok z postawy stojącej i z przewrotem w przód
Katatori Kokyunage uchwyt za rękaw / „rzut w timingu” kontrolując głowę
Katatori Udekimenage uchwyt za rękaw / Udekimenage
Shomenuchi Kaitennage uderzenie z góry w głowę / Kaitennage
Shomenuchi Kotegaeshi uderzenie z góry w głowę / rzut z wykręceniem nadgarstka i unieruchomienie
Katatori Shihonage uchwyt za rękaw / „rzut w cztery strony”
Ushirotekubitori Kokyunage uchwyt za nadgarstki z tyłu / „rzut w timingu” na bazie ushirotekubitori undo
6 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Katatori Iriminage uchwyt za rękaw / „rzut z wejściem”
Katatori Yonkyo uchwyt za rękaw / yonkyo i unieruchomienie
Shomenuchi Iriminage uderzenie z góry w głowę / „rzut z wejściem”
Munetsuki Kotegaeshi uderzenie proste w klatkę piersiową / rzut z wykręceniem nadgarstka i unieruchomienie
Munetsuki Kaitennage uderzenie proste w klatkę piersiową /& Kaitennage
Ushirohijitori Kokyunage uchwyt za łokcie z tyłu / „rzut w timingu”
5 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Yokomenuchi Sokumen Iriminage uderzenie z boku w głowę / rzut „z wejściem w bok twarzy”, technika na bazie sayu undo
Ryotetori Tenchinage uchwyt za nadgarstki / „rzut niebo–ziemia”
Yokomenuchi Udekimenage uderzenie z boku w głowę / Udekimenage
Yokomenuchi Shihonage uderzenie z boku w głowę / „rzut w cztery strony”
Munetsuki Kokyunage uderzenie proste w klatkę piersiową / „rzut w timingu”
Ushirotori Aiki otoshi uchwyt z tyłu (chwyt niedźwiedzia) / złapanie za nogi
Suwariwaza: (techniki wykonywane w pozycji siedzącej
– Shomenuchi Ikkyo uderzenie z góry w głowę / ikkyo i unieruchomienie omoteura
4 kyu – Minimum 4 miesiące od ostatniego egzaminu
Kamae z Bokken pięć podstawowych postaw z bokken
Bokken Suburi podstawowe uderzenia bokken
Ushirotori Kokyunage uchwyt z tyłu (chwyt niedźwiedzia) / „rzut w timingu” na bazie ushirotori undo
Katateryotetori Kokyunage uchwyt dwoma rękami za przedramię / „rzut w timingu”
Katatetori Sumi Otoshi uchwyt za przeciwną rękę / „rzut do rogu”
Yokomenuchi Kokyunage uderzenie z boku w głowę / „rzut w timingu” na bazie ushirotori undo
Ryotetori Kaitennage uchwyt za nadgarstki / Kaitennage
Munetsuki Udekimenage uderzenie proste w klatkę piersiową / „Udekimenage
Suwariwaza: (techniki wykonywane w pozycji siedzącej
– Katatori Ikkyo uchwyt za rękaw / ikkyo i unieruchomienie omoteura
– Shomenuchi Kokyunage uderzenie z góry w głowę / „rzut w timingu”
3 kyu – Minimum 6 miesięcy od ostatniego egzaminu
Taisabaki Toshu ruchy ciała przeciwko atakom: Katatetori, Shomenuchi, YokomenuchiMunetsuki
Bokken i Jo Suburi podstawowe uderzenia bokkenjo
Katatori Koshinage uchwyt za rękaw / rzut przez biodro
Ushirohijitori Kotegaeshi uchwyt za łokcie z tyłu / rzut z wykręceniem nadgarstka i unieruchomienie
Ushirotekubitori Sokumen Iriminage uchwyt za dwa nadgarstki z tyłu / rzut „z wejściem w bok twarzy”, technika na bazie sayu undo
Munetsuki Sumiotoshi uderzenie proste w klatkę piersiową / „rzut do rogu”
Munetsuki Sokumen Iriminage uderzenie proste w klatkę piersiową / rzut „z wejściem w bok twarzy”, technika na bazie sayu undo
Shomenuchi Sankyo uderzenie z góry w głowę / sankyo, wymagane nage waza (rzut) i katame waza (unieruchomienie)
Hanmi Handachi Waza: (techniki wykonywne w pozycji siedzącej, partner atakuje na stojąco)
– Katatetori Shihonage uchwyt za przeciwną rękę / „rzut w cztery strony” omoteura
Bokken Kata I 13 ruchów
Jo Kata 13 13 ruchów
Jiyu Waza techniki dowolne: obrona przed dowolnym atakiem chwytanym
2 kyu – Minimum 8 miesięcy od ostatniego egzaminu,
uczestnictwo w minimum jednym seminarium Aikido po zdobyciu 3 kyu
Ushirokatatori Kokyunage uchwyt za ramiona z tyłu / „rzut w timingu” wykorzystanie ruchu ze skłonem
Katateryotetori Kokyunage uchwyt dwoma rękami za przedramię / „rzut w timingu”
Ryokatatori Kotegaeshi uchwyt za rękawy / rzut z wykręceniem nadgarstka i unieruchomienie
Katatetori Menuchi Iriminage uchwyt za rękaw i uderzenie shomenuchi lub yokomenuchi / „rzut z wejściem”
Hanmi Handachi Waza: (techniki wykonywane w pozycji siedzącej, partner atakuje na stojąco)
– Katatetori Shihonage uchwyt za przeciwną rękę / „rzut w cztery strony”
– Katatetori Sankyo uchwyt za przeciwną rękę / sankyo, wymagane nage waza (rzut) i katame waza (unieruchomienie)
Ryotetori Koshinage uchwyt za dwa nadgarstki / rzut przez biodro
Maegeri Kokyunage kopnięcie proste do przodu / „rzut w timingu”
Jiyu Waza techniki dowolne: obrona przed dowolnym atakiem
Jo-no-bu (1-10)
Jo Kata 22 22 ruchy
1 kyu – Minimum 10 miesięcy od ostatniego egzaminu,
uczestnictwo w minimum jednym seminarium Aikido po zdobyciu 2 kyu
Ushirotekubitori Jujinage uchwyt za dwa nadgarstki z tyłu / skrzyżowanie rąk i rzut
Yokomenuchi Sudori uderzenie z boku w głowę / „rzut ze zniknięciem”
Katateryotetori Kotegaeshi uchwyt dwoma rękami za przedramię / rzut z wykręceniem nadgarstka i unieruchomienie
Munetsuki Sumiotoshi uderzenie proste w klatkę piersiową / „rzut do rogu”
Katatori Gammenuchi Ikkyo uchwyt za rękaw i uderzenie w twarz / ikkyo i unieruchomienie
Tantodori obrona przed atakiem nożem; co najmniej 3 techniki przeciwko shomenuchi, yokomenuchimunetsuki
Jo-no-bu (1-20)
Jo Kata 31 31 ruchów
Randori trzech atakujących (atak dowolny)
Shodan – Minimum 12 miesięcy od ostatniego egzaminu,
uczestnictwo w minimum jednym seminarium Aikido i jednym Seminarium Instruktorskim po zdobyciu 1 kyu
oraz w Letniej Szkole lub Kangeiko.
Wiek minimum 16 lat.