Waza

Techniki w Aikido
Japońskie słowo waza oznacza technikę lub umiejętność. Dla praktyków Aikido bardzo często oznacza ono jedynie rzuty i dźwignie, metodę odpowiedzi na atak, a więc „technikę Aikido”. Prawda jest jednak taka, że uderzenie, np. mune tsuki, również jest techniką, awięc jest pewnym rodzajem waza. W zrozumieniu, czym jest waza pomaga poznanie podziału, jaki się powszechnie stosuje. Swoistych kategorii, w które możemy zebrać techniki, zarówno w Aikido jak w innych sztukach walki.

Mamy więc:

 • Kihon waza - Techniki podstawowe. W wypadku Aikido podstawowy kanon nauczania.
 • Henka waza - Metody zmiany jednej techniki w drugą, przechodzenia z jednej, nieudanej techniki, na inną, celem odzyskania kontroli.
 • Kaeshi waza - Kontrtechniki.
 • Renzoku waza - Techniki powtarzające się. Metody przejścia do tej samej techniki po jej zakończeniu (jeśli była nieudana, partner wstaje lub w formie ćwiczenia).
 • Kogeki waza - Techniki ataku.
 • Uke–waza - Techniki blokowania.
 • Ukemi–waza - Techniki przyjmowania energii (sposoby reakcji na technikę, pady, przewroty).
 • Atemi waza - Techniki zadawania bólu oraz odwracania uwagi. Metody dołączania uderzeń do technik, często wykorzystujące wrażliwe punkty na ciele człowieka.
 • Nage waza - Techniki rzutów.
 • Katame waza - Techniki unieruchomień, tzw. wykończenia (termin ogólny; zawiera w sobie osae waza, kansetsu waza i shime waza).
 • Osae waza - Techniki unieruchomień.
 • Kansetsu waza - Techniki dźwigni na stawy.
 • Shime waza - Techniki duszeń.
 • Suwari waza - Techniki obrony na siedząco przed siedzącym napastnikiem (w seiza).
 • Hanmi–handachi waza - Techniki obrony na siedząco (seiza) przed stojącym napastnikiem.
 • Tachi waza - Techniki obrony na stojąco przed stojącym napastnikiem.
 • Jiu waza - Techniki dowolne.
 • Buki waza - Techniki z bronią.
 • Omote waza - Techniki wykonywane przed partnerem.
 • Ushiro waza - Techniki wykonywane za partnerem, lub przeciwko atakom z tyłu.