Shoshin Dojo

Shoshin Dojo powstało z inicjatywy Sensei Tomasza Krzyżanowskiego, Dyrektora i Szefa Instruktora AAI–Polska i było pierwszym naszym Dojo w Gdańsku.

Shoshin Dojo działa w obrębie SHOSHIN DOJO Gdańsk, stowarzyszenia skupiającego współpracujące ze sobą Dojo pod nadzorem Sensei Krzysztofa Machnika. Od początku istnienia jest członkiem AAI-Polska Aikido.

tk+km
Na zdjęciu od prawej: shihan Tomasz Krzyżanowski, sensei Krzysztof Machnik.

Pierwotnie założone w Domu Kultury Młyniec w 2009 roku, zostaje przeniesione pod nowy adres na Startowej w październiku 2018 roku. Dojo oferuje codzienny, intensywny trening na różnym poziomie zaawansowania. Odbywają się tu zajęcia dla osób początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych oraz dla hakamakai (zaawansowanych adeptów szkolonych na instruktorów lub na poziomie instruktorskim). Nie brakuje tu też zajęć dla dzieci. Nasi najmłodsi ćwiczący dobierani są zgodnie z wiekiem i poziomem zaawansowania.

Zajęcia prowadzi kadra instruktorska z wieloletnim stażem w uprawianej sztuce i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć. Szefem instruktorem Dojo (szkoły) jest Krzysztof Machnik sensei, 4 Dan Aikikai (Aikikai to międzynarodowa federacja Aikido założona przez syna twórcy Aikido, Kisshomaru Ueshibę, za życia jego ojca i twórcy Aikido, Morihei Ueshiby. Aikikai od momentu założenia zrzesza federacje i szkoły Aikido na całym świecie a jej certyfikaty są gwarancją, że to, co ćwiczymy to prawdziwe Aikido na najwyższym, międzynarodowym poziomie) posiadający kategorię intruktorską Fukushidoin AAI-Polska (fukushidoin w wolnym tłumaczeniu znaczy instruktor i jest tytułem potwierdzającym uprawnienia i kwalifikacje instruktora z merytoryczno-technicznego punktu widzenia oraz aktywność, gdyż jest to tytuł otrzymywany czasowo i wymagający odnawiania).

Treningi w Shoshin Dojo to nie tylko codzienny trening, ale i możliwość wyjazdów (również zagranicznych) i kontaktu z profesjonalnymi nauczycielami światowego poziomu. Regularnie odwiedzają nas wysokie stopnie mistrzowskie, my sami organizujemy coroczne wyjazdy w programie wymiany międzynarodowej AAI-Polska oraz szereg imprez na miejscu (jak seminaria, Kagami Biraki czy program Kenshusei) oraz uczestniczymy w wielu takich imprezach w Polsce i za granicą.

Co to znaczy Shoshin Dojo?

Dojo znaczy dosłownie miejsce drogi i jest używane w tradycji japońskich Budo jako szkoła (miejsce). Podczas gdy ten termin pojawia się powszechnie w sztukach walki i jego znaczenie łatwo znaleźć w internecie, Shoshin nie jest już tak łatwo spotykany.

Shoshin znaczy dosłownie „Świadomość początkującego”. Pojęcie pierwotnie zaczerpnięte z Buddyzmu Zen zakorzeniło się w życiu wojownika oznaczając postawę wobec treningu. Postawa Shoshin cechuje się otwartością, pilnością i szczerością. Wykazuje zaangażowanie do treningu i świadome dążenie do zgłębiania sztuki i poszerzania swej wiedzy. Mówi się, że w duchu Shoshin powinno się rozpoczynać swój trening i w nim trwać do końca życia. Każdy trening, niezależnie od poziomu zaawansowania, może nieść nowe doświadczenia i wiedzę. Takie podejście gwarantuje owocny trening, zarówno ciała jak i umysłu, tak niezbędny w sztukach walki.